نظرات

مطلع حق بیمه برای مخفی کردن تمام تبلیغات
نظرات: 2   بازدید شده توسط: 757 users
21.04.2021 - 17:31
 Mobster (وزارت دفاع)
Go Paradox Go!
بارگیری...
بارگیری...
21.04.2021 - 17:32
 Dave (رئیس)
To signup or for questions please do so on the main thread: https://atwar-game.com/forum/topic.php?topic_id=47271
----
All men can see these tactics whereby I conquer,
but what none can see is the strategy out of which victory is evolved.
--Sun Tzu

بارگیری...
بارگیری...Hits total: 19426 | This month: 204
atWar

About Us
Contact

حریم خصوصی | شرایط و قوانین | بنرها | Partners

Copyright © 2024 atWar. All rights reserved.

به ما بپیوندید در

گسترش این کلمه